Phát triển du lịch và đầu tư bất động sản tiếp tục là lĩnh vực được Tập đoàn BIM dồn nhiều tâm huyết và công sức nhất trong những năm trở lại đây

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển vượt bậc xét về nhiều khía cạnh như doanh thu, dự án đầu tư, độ phủ thị trường và danh tiếng của tập đoàn. Doanh thu bất động sản để bán ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với năm 2016, đạt khoảng 350 triệu USD. Số lượng sản phẩm cũng tăng đáng kể. Cụ thể, tổng số căn hộ và nhà ở mặt đất giới thiệu ra thị trường trong năm 2017 là khoảng 1.700 căn, tương đương 50% trên tổng số sản phẩm mở bán trong cả 3 năm trước đó 2014 – 2016.

Đọc tiếp ...