Cơ sở hạ tầng đồng bộ tại dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư, Quy hoạch “Vùng TP HCM” vừa công bố đầu năm 2018, cùng chính sách giãn dân và định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã thúc đẩy các đô thị vệ tinh vùng ven phát triển hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Trong đó, tại tỉnh Long An, thị trường đất nền bắt đầu sôi động.

Đọc tiếp ...