Thông tin về việc Hưng Thịnh Incons (Hung Thinh Incons) chuẩn bị niêm yết và thay đổi nhận diện thương hiệu được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Ngày 22/6, tại Trung tâm Hội nghị Capella Gallery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hung Thinh Incons) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Tham dự đại hội có 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.822.670 cổ phần, chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại sự kiện, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, đưa ra phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cũng như đệ trình chiến lược kinh doanh năm 2018 và lộ trình niêm yết cổ phiếu. Cũng tại đây, bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty đã được công bố.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hung Thinh Incons.
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

Kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Hung Thinh Incons, tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm ngoái đạt 2.700 tỷ đồng và 110 tỷ đồng. Năm nay, đại diện doanh nghiệp cho biết, dựa trên những hợp đồng lớn đã ký kết cùng chiến lược quản trị đúng đắn, định hướng kinh doanh rõ ràng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 ước tính đạt 4.054 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 64% so với kết quả năm trước.

Bên cạnh đó, với chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản triển khai đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của Hung Thinh Incons dự báo sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2019 – 2021.

Lộ trình niêm yết cổ phiếu

Hiện nay, Hung Thinh Incons đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của công ty. Tại sự kiện, Hội đồng Quản trị đã thông tin tới cổ đông về lộ trình niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Dự kiến từ cuối quý 3 đến đầu quý 4 năm nay, Hung Thinh Incons sẽ chính thức niêm yết 25.000.000 cổ phiếu. Lộ trình niêm yết được cân nhắc đảm bảo tính thanh khoản cao cho cổ phiếu và hướng tới lợi ích tối ưu của cổ đông.

Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu

Nhằm hoàn thiện hơn về mặt hình ảnh, uy tín thương hiệu để phù hợp với sự phát triển của công ty, bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty đã được đại hội công bố và áp dụng từ tháng 6/2018.

Đại hội đã thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty.
Đại hội đã thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty.

Logo mới của Hung Thinh Incons lấy ý tưởng từ hình ảnh của những viên gạch xếp chồng lên nhau và hình tượng của khối rubik thể hiện sự gắn kết vững chắc. Sự kết hợp của những chữ viết tắt trong tên thương hiệu được thiết kế đan xen tạo nên một tổng thể cân bằng, qua đó gợi lên hình ảnh của những tòa nhà hiện đại, vững chãi và kết nối với nhau. Theo đại diện công ty, đây cũng chính là phương châm hoạt động của Hung Thinh Incons – dựng xây những công trình đẹp và bền vững cùng thời gian.

Bên cạnh các hoạt động trên, đại hội cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và trả lời cặn kẽ các thắc mắc của cổ đông.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hung Thinh Incons cho rằng: “Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và toàn thể cổ đông đều cùng có chung một mục tiêu. Chúng tôi đảm bảo thực hiện công tác quản trị minh bạch nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cổ đông thông qua các hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả. Khi cổ phiếu Hung Thinh Incons được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, lợi ích của cổ đông sẽ gia tăng”.

Thế Đan(Vnexpress)